Disclaimer

Deze e-mail met ev. bijlagen kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de persoon of organisatie aan wie hij is gericht. Het is verboden deze mail te kopiƫren, openen, verspreiden of aan derden over te maken, indien dit bericht niet voor uzelf is bestemd. Alle informatie hierbij verstuurd valt onder de bescherming van het briefgeheim. A

Als verzender dragen wij geen enkele aansprakelijkheid voor de juiste en volledige overdracht van de informatie, noch voor enig verwijl van termijn voor ontvangst. Wij garanderen niet dat de volledige inhoud van de mededeling werd behouden, noch dat de mededeling vrij is van virussentussenkomsten of andere interferenties. Zo u niet als bestemmeling deze informatie in uw bezit of toegestuurd krijgt, wil deze dan onmiddellijk vernietigen en de afzender verwittigen.