Mijn Akten

Je hoeft niet meer in je papieren te duiken om een koopakte, een kredietakte, een huwelijkscontract, een schenkingsakte of de oprichtingsakte van je onderneming... terug te vinden.

Als je je identificeert via je elektronisch identiteitskaart of via de app ItsMe, vind je in één oogopslag alle documenten terug die je sinds 1 januari 2015 voor een notaris hebt ondertekend.

De dienst is gratis. Je kan deze belangrijke documenten kosteloos consulteren en downloaden.

Als je de komende maanden of jaren een akte voor de notaris tekent, zal je de akte al enkele dagen later via deze link op Notaris.be terugvinden.